logo en

Renters of private accommodation:

Surname and nameVillageAddressPhone
Alavanja Nadija Čeprljanda Kameničine 2 + 385 (0) 91 788 1678
Alavanja Valentina Čeprljanda Kameničine 6  
Alavanja Vladimir Čeprljanda Starogradska ulica 5 + 385 (0) 91 739 7785
Amulić Matko Muline Put bunara 1A  
Antolković Katica Gornje selo Put Skrače 23 + 385 (0) 23 288 554
Babin Zoran Guduće Put Pavlešine 19 + 385 (0) 23 327 341
Bačić Ivan Guduće Put punte 10 + 385 (0) 23 288 330
Bakotić Jordan  Čeprljanda Starogradska ulica 1 + 385 (0)95 8440 339
Bakotić Ljubomir  pps projekt Čeprljanda Starogradska ulica 1 + 385 (0) 23 288 283
Bakotić Željko Čeprljanda Ulica Brodarica 24 + 385 (0) 23 288 215
Baraba Marija Batalaža Batalaška ulica 40 + 385 (0) 23 288 242
Barešić Zdravko  pps projekt Čeprljanda Kranjčeva 29 + 385 (0) 23 288 169
Barešić Zlatko Čeprljanda Kranjčeva 13  
Barić Valentino Batalaža Batalaža 44  
Bauer Sonja Centar Šimuna Kožičića Benje 47 +385 (0) 98 984 3339
Beader Marija Batalaža Batalaška ulica 44 + 385 (0) 23 288 095
Belić Dragica  pps projekt Centar Put Tabele 10 + 385 (0) 23 288 126
Belošević Olga Batalaža Put kućerine 5  
Betti Božica Sušica Kapetanovo šetalište 16  
Bijader Nada Centar Ul. Merikanica 6 + 385 (0) 98 190 8295
Bitunjac Hedi Batalaža Put Šarovih 1 + 385 (0) 98 992 8917
Bračić Senka Centar Gaj 2  
Bračun Željka Sušica Kapetanovo šetalište 15  
Brodarec Ivica Čeprljanda Ulica Tratica 50 + 385 (0) 23 288 349
Buble Nensi Centar Svetog Jerolima 5 + 385 (0) 23 288 316
Car Kata Batalaža Batalaška 56 + 385 (0) 23 288 154
Car Marijan Batalaža Batalaška 61 + 385 (0) 23 288 285
Car Slavko  pps projekt Batalaža Veljka Maštruka 21 + 385 (0) 23 288 084
Celent Valentin Gornje selo Put Skrače 2 + 385 (0) 23 288 042
Crnošija Damir Centar Soline 5 + 385 (0) 23 288 031
Čelik-Karlović Ivica Čeprljanda Istarska 12 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Čotić Ljubica Centar Šimuna Kožičića Benje + 385 (0) 98 213 685
Čuka Anka Muline Stivonska ulica 4  
Dasović Marko Centar Ulica Gruh 9 +385 (0) 23 288 197
Debeljak Nada Centar Maeštrova 13 + 385 (0) 23 288 230
Dončević Tatjana Centar Ruda Martinova 8 + 385 (0) 98 240 500
Đaković Marija Centar Šimuna Kožičića Benje 45 +385 (0) 99 4533 530
Erdossy Martin Muline Put Bunara 1  
Eror Tajana Guduće Sv. Kuzme i Damjana 25  
Ferina Danica  pps projekt Sušica Ul. Svetog Roka 31 + 385 (0) 91 250 5950
Fižuleto Branko Gornje selo Put Skrače 3 + 385 (0) 23 288 063
Funčić Vladimir Guduće Sv. Kuzme i Damjana 32 + 385 (0) 23 288 099
Fulanović Sanja Centar Sv. Jeronima 1 A + 385 (0)98 135 8944
Fuš Ljudevit Muline Ulica hrvatskih branitelja 8  
Glavan Mirjana Čeprljanda Kameničine 8 + 385 (0) 23 288 170
Grašić David Josip Muline Put Bunara 4  
Grgin Goran  pps projekt Čeprljanda Hrvatskih branitelja 41 + 385 (0) 23 288 160
Grgin Fonseca Vedrana Čeprljanda Kameničine 12 A  
Gschwander Karl Josef Čeprljanda Kranjčeva ulica 75 A  
Horvat Ladislav Muline Put Bunara 11 + 385 (0) 23 288 249
Horvat Vjekoslava Čeprljanda Tratica 48 + 385 (0) 98 825 928
Hranjec Josip Batalaža  Put Kućerine 2a + 385 (0) 98 248 242
Hruban Višnja Sušica Sušička ulica 9 + 385 (0) 98 316 653
Ivanac Boris Čeprljanda Ulica Tratica 44 + 385 (0) 23 288 182
Ivanac Edita Batalaža Veljka Maštruka 8 + 385 (0) 99 702 6613
Ivanac Lenka Centar Šimuna Kožičića Benje 11 + 385 (0) 23 288 071
Jambrović Magda pps projekt Muline Mulinska ulica 11 + 385 (0) 23 646 054
Jedvaj Milan Centar Biskupa Borića 6 +385 (0) 91 769 9130
Jeličić Boris Fortoština Fortoška ulica 23  
Juretić Stjepan Čeprljanda Put Svete Marije 40 + 385 (0) 98 284 097
Jutriša Đurđa  pps projekt Centar Š. K. Benje 49 + 385 (0) 98 198 6361
Karlović Branko Čeprljanda Ulica Kaštel 11 + 385 (0) 23 288 003
Karlović Ernest Čeprljanda Istarska ulica 3 + 385 (0) 23 288 354
Karlović Ivica Čeprljanda Maslinska ulica 17  
Karlović Valter Čeprljanda   + 385 (0) 23 288 140
Karlović Vladimir Čeprljanda Otočkih dragovoljaca 3 + 385 (0) 23 288 275
Kliman Božica  pps projekt Centar Š. K. Benje 53 + 385 (0) 98 481 192
Kolonić Katarina Batalaža Batalaška ulica 26 A + 385 (0) 99 673 7871
Kovačević Ivona Centar Maeštrova ulica 8  
Kombura Branko Centar Biskupa V. Borića 2 + 385 (0) 23 288 631
Kombura Domagoj Centar Ul. Šimuna K. Benje 15  
Kombura Goran Centar Biskupa V. Borića 9 + 385 (0) 23 288 410
Kombura Senko Centar Šimuna Kožičića Benje 13 + 385 (0) 23 288 400
Korica Petar Batalaža Batalaška ulica 62 + 385 (0) 98 330 257
Kosović Slavica Batalaža  Veljka Maštruka 13 + 385 (0) 23 288 025
Kovač Bašić Mirna Muline Put Bunara 5  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kovač Jasna Muline Put Bunara 3  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Kovačić Denis Batalaža Batalaška 41  +385 (0) 98 284 984
Kovačić Velimir  pps projekt Centar Šimuna Kožičića Benje 29 + 385 (0) 23 288 254
Kucelin Agata  pps projekt Sušica Sušička 46 + 385 (0) 23 288 547
Kuhar Filip Sušica Ulica Ivana Brčića 16  
Kuntarić Jadranka Batalaža Batalaška 20 +385 (0) 98 220 938
Kurtin Kolentina Batalaža Batalaška ulica 5  
Kus Mario Čeprljanda Tratica 50A  
Laća Branka Čeprljanda Kranjčeva ulica 36 + 385 (0) 23 288 204
Ljoka Radojka  pps projekt Muline Put Bunara 7 + 385 (0) 23 288 116
Lukić Damir Muline Mulinska ulica 46 + 385 (0) 98 429 542
Luštica Svemir  pps projekt Centar Gaj 9 + 385 (0) 23 288 395
Mahadić Ivica Čeprljanda Ulica Brodarica 8 + 385 (0) 23 288 167
Mahadić Zvonko Čeprljanda Ulica Brodarica 9 + 385 (0) 23 288 306
Maksimović Veronika Varoš Put Novoselića 29  
Mamić Stjepan Batalaža Veljka Maštruka 5 + 385 (0) 91 514 6300
Marfat Branko Guduće Put Dražice 1 + 385 (0) 23 288 327
Marfat Ivo  pps2 Centar Maeštrova 7 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Marfat Slavko Guduće Put Pavlešine 1 + 385 (0) 23 288 178
Matjačić Dragica Batalaža Put Kućerine 2 + 385 (0) 60 363 748
Mazija Mirjana Sušica Sušička 8 + 385 (0) 23 288 467
Mekelenić Alexandre David Centar Šimuna Kožičića Benje 41 + 385 (0) 99 809 3282
Metikoš Boris Muline Ribarska obala 2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Metikoš Mladen Muline Ribarska obala 2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Midžić Zahida Batalaža Batalaška ulica 108 + 385 (0) 23 319 157
Mikolić Mirjana Muline Ribarska obala 4  
Milin Katica Centar Put Milina 4 + 385 (0) 23 288 079
Mišćević Marija  pps projekt Čeprljanda Ul. Tratica 52 + 385 (0) 23 288 324
Modalek Imenjak Martina Centar Rudija Martinova 10  
Mrva Gojko Muline Mulinska 10 + 385 (0) 23 288 234
Mrva Oriana Muline Mulinska ulica 10 + 385 (0) 23 288 234
Mrva Zlatko Muline Mulinska ulica 8 + 385 (0) 23 288 117
Novak Zdravko Čeprljanda Tratica 2 A + 385 (0) 23 288 444
Odak Boženka Centar Ulica Gruh 5 + 385 (0) 23 250 683
Perinović Mira Batalaža Batalaška ulica 48 + 385 (0) 98 900 7070
Petroci Bara Čeprljanda Ulica Brodarica 24 + 385 (0) 23 288 426
Perović Tanja Sušica Sušička ulica 42 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Petani Katarina Centar Ružmarinova ulica 18  
Pucar Jadranka Guduće Sv. Kuzme i Damjana 40 + 385 (0) 23 288 269
Radulić Šime Guduće Put Pavlešine 13  
Ravenšćak Bruno Batalaža Batalaška ulica 53 C + 385 (0) 98 399 233
Rebac Rajna Sušica Ulica Sv. Roka 45 + 385 (0) 23 288 104
Rebac Veljko Sušica Ulica Sv. Roka 24  
Renić Renata Batalaža Batalaška ulica 53 + 385 (0) 91 677 7744
Ribičić Nadica Batalaža Batalaška 80  
Ružić Tomislav Čeprljanda Štokova ulica 1  
Sajković Snježana Centar Š.K.Benje 43 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sedlar Pero Guduće Sv. Kuzme i Damjana 38 + 385 (0) 91 533 8188
Smolčić Vladimir Centar Ulica Gruh 45 + 385 (0) 23 288 437
Stanić Slavko Batalaža Batalaška ulica 19 + 385 (0) 23 288 096
Smirčić Vojko Guduće Put Punte 1  + 385 (0) 98 1694 904
Stipanić Ante Čeprljanda Put Svete Marije 36 + 385 (0) 23 288 035
Stipanić Hrabrov Ilenka welcome Čeprljanda Ulica Tratica 1 + 385 (0) 98 313 916
Stipanić Marija Čeprljanda Kaštel 8 + 385 (0) 23 288 404
Stipanić Nedjeljko Čeprljanda Kaštel 6 + 385 (0) 23 288 240
Stipanić Marin Čeprljanda Štokova ulica 14 + 385 (0)  91 788 9545
Stojanović Mirela  Čeprljanda Kranjčeva 14  
Svorcina Ljubo Čeprljanda Ul. Kaštel 15 + 385 (0) 23 288 018
Šabić Matea Batalaža Put Šarovih 7 + 385 (0) 23 313 729
Šarin Ante Čeprljanda Istarska 2 + 385 (0) 23 288 014
Šarović Edi Batalaža Veljka Maštruka 2 + 385 (0) 23 288 156
Šarović Ivan Batalaža Batalaška ulica 68 + 385 (0) 23 288 592
Šarović Siniša Batalaža Veljka Maštruka 7 + 385 (0) 23 288 094
Šarović Stanko Batalaža Veljka Maštruka 9 + 385 (0) 23 288 155
Šimac Linda Batalaža Veljka Maštruka 3  
Šlosar Mirjana Čeprljanda Kranjčeva ulica 43  
Šolman Josip Batalaža Batalaška ulica 9  
Šteko Mirela  pps projekt Muline Put Južne luke 24 + 385 (0) 23 288 528
Štefanik Dalibor Guduće Put Kalješine 15  
Štohera Milan Muline Stivonska ulica 7 + 385 (0) 23 288 350
Štohera Milko  pps projekt Muline Put Bunara 12 + 385 (0) 23 288 223
Štohera Omer Muline Ribarska obala 6 + 385 (0) 23 288 110
Štrmelj Danijel Sušica Ulica Ivana Brčića 6A  
Štrmelj Vojko  pps projekt Sušica Ivana Brčića 4 + 385 (0) 99 3438 746
Tomas Berislav Sušica Sušička ul. 48 + 385 (0) 23 288 618
Travica Branka Čeprljanda Štokova ulica 12 + 385 (0) 91 7253 021
Tušinec Ivan Sušica Ivana Brčića 20  
Vidaković Branko Muline Mulinska ulica 2 + 385 (0) 23 288 150
Vidaković Miodrag Muline Stivonska ulica 12 + 385 (0) 23 288 151
Vidaković Rajka Muline Mulinska ulica 1 + 385 (0) 23 288 118
Vidaković Svetko Muline Ribarska obala 10 + 385 (0) 23 288 115
Vidov Mirjana Sušica Hrvatskih branitelja 1  
Vidov Vedran  Čeprljanda Štokova ulica 4  
Vimer Alen  Muline Ribarska obala 4  
Virić Darko Muline Huberta Vidakovića 4 + 385 (0) 99 213 6512
Višić Đino Muline Ribarska obala 22 + 385 (0) 23 288 210
Višić Ivica Muline Mulinska ulica 12 + 385 (0) 23 288 006
Višić Viktor Muline Ribarska obala 17 + 385 (0) 23 288 311
Višić-Mirošević Olga Muline Ribarska obala 18 + 385 (0) 23 288 375
Vladić Maštruko Manuela Batalaža Ul. Veljka Maštruka 23 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vučina Dinko Centar Put Tabele 15  
Zeibig Nada Čeprljanda Starogradska ulica 18  
Zgorelec Ranka Muline  Ribarska obala 21 + 385 (0) 23 288 373
Židov Draga welcome Batalaža Put Kućerine 1 + 385 (0) 91 735 9001
Žodan Ivan Batalaža  Batalaška ulica 70 + 385 (0) 91 614 4684

Contact information

Tourist board of Ugljan

  • 23275 Ugljan, Croatia > get directions
  • Tel./Fax: ++385 23 288-011

TOURIST BOARD UGLJAN ON FACEBOOK:

facebook

Prijava gostiju

SUSTAV E-VISITOR

www.evisitor.hr

INTERNET PRIJAVE:

www.iprijave.com

OBRAZAC:

PDF   WORD